петък, май 18, 2012

Прес съобщение на ДСБ в област Добрич по повод незаконни сделки и строителство на имот - държавна собственост


ПП „Демократи за силна България“ - област Добрич предоставяме на вниманието Ви данни за поредица от незаконни сделки и последващо незаконно строителство в имот – изключителна държавна собственост на брега на морето в гр. Балчик – имот идентификатор № 02508.87.115. Незаконното строителство се извършва върху 11 442 кв.м. от терен с обща площ от 14.001кв.м., разположен на 15 метра от морето, в зоната между Двата петела и Тихия кът.

До 1994г., теренът е плаж, а първото застрояване е извършено през 1994г. от фирма „Леков“ ООД. Теренът е част от крайбрежната плажна ивица, като по смисъла на чл. 18 ал.1 от Конституцията е изключителна държавна собственост. Намира се на алея Дамба „Албена-Балчик“, която представлява брегоукрепително съоръжение, построено с публични средства от ЕС и държавния бюджет.

Кратката история на извършените груби закононарушения:

С Акт 2414 от 04.12.2002г., Областен управител Иван Иванов актува противозаконно 14 001кв.м. крайбрежна ивица като частна (а не изключителна, т.е. публична) държавна собственост.
С договор от 09.09.2005г., Областен управител Динчер Хаджиев учредява право на строеж върху 11 442 кв.м. Право на строеж на „Зърнени храни България“ ЕАД /дружество, свързано със структурите на групировката ТИМ/.
С договор № 335 от 09.01.2007г., същият областен управител заменя тези 11 442 кв.м. за 180 (!) кв.м. в град Добрич, ж.к. Русия., Така, срещу по-малко от 200 кв.м., групировката придобива титул за собственост върху над 11 декара изключителна държавна собственост.
С договор от 28.02.2012г., „Зърнени храни България“ ЕАД продава на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ /също дружество на ТИМ/ същищ терен от 11 442 кв.м., вече за 2 738 222 лв. Учредено е право на строеж за апартаментен хотел върху самата дамба, т.е. върху плажна ивица и брегоукрепително съоръжение.

Обръщаме Ви внимание, че множество такива сделки, извършени при управлението на Тройната коалиция, са ревизирани по съдебен ред и Държавата е спечелила вече осем дела за имоти върху Дамбата, по три от тях решенията са вече в сила. В този случай, обаче, както МРРБ, така и Областният управител от ПП ГЕРБ – г-н Желязко Желязков не са предприели никакви действия.

Ние от ПП „Демократи за силна България“ изразяваме безкпокойството си, че при управлението на ГЕРБ има недосегаеми икономически субекти, чиито интереси стоят над законите на Държавата. Призоваваме областния управител на област Добрич, МРРБ и всички компетентни органи (в т.ч. РДНСК и община Балчик) незабавно да предприемат мерки за защита на публичния интерес:
  • Завеждане на дело за обявяване на нищожни на разпоредителните сделки с крайбрежната плажна ивица и дамбата;
  • Спиране на незаконното строителство;
  • Предоставяне на всички материали на Окръжна прокуратура-Добрич за произнасяне по извършените нарушения и констатиране на евентуални длъжностни престъпления.

От своя страна, ние от ДСБ ще използваме всички законови средства и влиянието на независимите български медии, за да спрем беззаконието и да защитим обществения интерес. Разполагаме с пълна документация и задълбочен правен анализ на случая.
Няма да допуснем отделни бизнес субекти, в съдружие със слабата и корумпирана държавна власт, да стоят над закона и над честната конкуренция, защото това руши основите на обществото ни.